Bytte

To lejere af beboelseslejligheder har ret til at bytte deres lejlighed med hinanden. Bytteretten omfatter ikke bytte med en andelshaver.

Fremleje

Fremleje vil efter lejelovgivningen sige, at den person, som efter lejeaftalen med udlejeren er lejer, videreudlejer lejligheden helt eller delvist til en anden person (fremlejetageren).

Overdragelse

Som udgangspunkt må lejeren ikke uden udlejerens samtykke helt eller delvist må overlade brugen af det lejede til andre end medlemmer af sin husstand. Der er dog en række tilfælde, hvor lejeren har krav på at kunne overlade brugen af det lejede til andre.