Vedligeholdelse og forbedringer

Her kan du læse mere om vedligeholdelse og forbedringer af almene boliger.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er de arbejder, som udlejeren gennemfører for at opretholde ejendommen i den stand, som lejerne efter lejeaf­talen og lov­giv­ningen har krav på.

Forbedringer

Forbedringer er, når der sker en ændring af en ejendom og af dens installationer, og denne ændring for lejeren medfører en forøgelse af brugsværdien af lejemålet.

Fakta: Vedligeholdelse og forbedringer

Vedligeholdelse er de nødvendige arbejder, udlejeren foretager sig for at holde boligen i stand. Forbedringer er de arbejder, der medfører en forøgelse af brugsværdien af lejemålet.