Hjemløshed

Her kan du læse, hvad hjemløshed kan indebære, og hvordan den sociale indsats på hjemløseområdet er organiseret. Du kan desuden finde henvisninger til yderligere information på området.

At være hjemløs handler ikke blot om at mangle en bolig, men relaterer sig til og falder jævnligt sammen med en lang række andre sociale problemstillinger. Misbrug, psykiske vanskeligheder, økonomiske udfordringer, kriminalitet, manglende socialt netværk, rodløshed og ringe arbejdsmarkedstilknytning er nogle af de faktorer, der ofte hænger sammen med hjemløshed.

Ansvarsfordeling mellem myndigheder

Det er Social-, Bolig- og Ældreministeriet, der har ansvaret for den sociale indsats på hjemløseområdet. Ministeriet arbejder for at give ministeren og Folketinget det bedste grundlag for en virkningsfuld politik på området.

Kommunerne har det fulde myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar på det sociale område, hvilket bl.a. betyder, at det er kommunen, der har ansvaret for den forebyggende indsats gennem fx rådgivning og for at yde støtte og hjælp, når der er behov for det.