Servicelovens tilbud til personer i prostitution

Her kan du læse om de sociale tilbud, der efter serviceloven skal tilbydes personer i prostitution. Det er kommunerne, der har ansvaret for disse sociale tilbud.

Det fremgår af Vejledning 1 til serviceloven, at kommunernes rådgivningsforpligtelse omfatter alle, der har et behov, herunder også mennesker, hvor indsatsen efter serviceloven først og fremmest består i rådgivning, mens de nødvendige tilbud og indsatser kan ligge uden for servicelovens område. Dette gælder indsatsen over for prostituerede, der ønsker at komme ud af prostitutionen, lige som det gælder indsatsen for at forebygge, at unge kommer ind i prostitution.

I rådgivningen af voksne, der ønsker at komme ud af prostitution, vil der ud over rådgivning og afklaring af den enkeltes personlige forhold og ressourcer skulle indgå en afklaring af, hvorvidt der eventuelt er behov for psykologbistand eller andre behandlingstilbud. Herudover vil det ofte være relevant at bistå den prostituerede med at undersøge mulighederne for et andet indtægtsgrundlag, herunder kontanthjælp, aktivering, revalidering, førtidspension og muligheder for gældssanering, med henblik på at understøtte den enkeltes ønske om at komme ud af prostitution. Beskæftigelsesministeriet er ansvarlig for beskæftigelsesindsatsen rettet mod udsatte borgere.

Både i forbindelse med rådgivningen og i forbindelse med evt. tilrettelæggelse af andre tilbud er det vigtigt, at den pågældende føler sig inddraget og medansvarlig for processen.