Børn og unge i udsatte positioner

Om arbejdsområdet

Området Børn og unge i udsatte positioner handler om at styrke de personlige ressourcer hos børn, unge og deres familier, der har behov for hjælp og støtte, så børnene og de unge kan få samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. For at det er muligt, kan de have behov for indsatser efter barnets lov.

Indsatser efter barnets lov kan fx være konsulentbistand, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Det kan også være, at der er behov for en anbringelse uden for hjemmet i en plejefamilie eller på et børne- og ungehjem. Kommunerne har ansvaret både for den forebyggende indsats og for at yde støtte, når der er behov for det.

Børn og unge i udsatte positioner skal have støtte og hjælp tidligt og sammenhængende. Deres synspunkter skal altid inddrages, og er der problemer, skal familien så vidt muligt være med til at løse dem.

Ministeriets afdeling for socialpolitik arbejder blandt andet med minister- og folketingsbetjening og giver på den måde det bedst mulige beslutningsgrundlag for politikerne, så de kan lave en virksom socialpolitik. Derudover består en stor del af afdelingens opgaver af lovgivningsarbejde, lige som der arbejdes med policyudvikling på bl.a. området for børn og unge i udsatte positioner.

Nyheder om arbejdsområdet