Særlig støtte og hjælp

Formålet med at yde hjælp og støtte efter barnets lov er at sikre, at børn og unge med behov for støtte kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Derfor kan der ydes en række forskellige former for hjælp og støtte, der bl.a. har til formål at understøtte det enkelte barn eller unges opvækst, udvikling, sundhed, trivsel og skolegang.

Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i barnets eller den unges nære miljø.

Støtten skal også være tilrettelagt ud fra en konkret vurdering af det enkelte barn eller den unges og familiens forhold og ressourcer.

Vanskeligheder og problemer skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Endvidere skal barnets eller den unges holdning og synspunkter inddrages løbende og tillægges passende vægt – i overensstemmelse med barnets alder og modenhed.