Klage over afgørelser

Her kan du læse mere om, hvilke afgørelser på børneområdet, du har mulighed for at klage over.

Klage over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen

Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen kan som udgangspunkt påklages til Ankestyrelsen af forældremyndighedsindehaveren samt barnet eller den unge, der er fyldt 10 år. Det gælder bl.a. afgørelser om støttende indsatser efter § 32 eller anbringelse uden for hjemmet med samtykke efter § 46.

Klage over afgørelser truffet af børne- og ungeudvalget

Alle afgørelser truffet af kommunens børne- og ungeudvalg kan påklages til Ankestyrelsen af forældremyndighedsindehaveren samt barnet eller den unge, der er fyldt 10 år.

På Ankestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om klageregler

Ombudsmanden

Du kan klage over en afgørelse, myndighederne har truffet, eller over den behandling, du har fået af myndighederne – for eksempel for lang sagsbehandlingstid – til Folketingets Ombudsmand.

Du kan kun klage til Ombudsmanden, hvis:

  • Din klage over kommunens beslutning er behandlet færdig hos Ankestyrelsen.
  • Du klager inden for et år efter, at der er truffet endelig afgørelse i din sag. 

Det koster ikke noget at klage til Ombudsmanden, og du kan klage både over telefonen, på mail eller med brev. Du skal huske altid at oplyse både dit navn og din adresse, når du klager til Ombudsmanden, så Ombudsmanden også har mulighed for at kontakte dig.

Du kan også tage kontakt til Ombudsmandens Børnekontor, der sikrer en lettere tilgængelighed for børn og unge til Ombudsmanden. En af de centrale funktioner for Ombudsmandens Børnekontor er at behandle klager, der vedrører børn, i sager hvor forvaltningen har truffet en afgørelse.

Du kan ringe til Ombudsmanden og Ombudsmandens Børnekontor på tlf.nr. 33 13 25 12, og du kan skrive til Ombudsmanden og Børnekontoret på post@ombudsmanden.dk eller sende et brev til:

Folketingets Ombudsmand eller Ombudsmandens Børnekontor
Gammeltorv 22
1457 København K

Du kan læse mere på Ombudsmandens hjemmeside