Støttende indsatser

Støttende indsatser dækker over de muligheder, der findes i § 32, stk. 1, i barnets lov, for at hjælpe børn og unge, der har behov for hjælp og støtte. Ved en afgørelse om støtte efter § 32, skal kommunen vælge den eller de støttende indsatser, der bedst imødekommer barnets eller den unges behov.

Støttende indsatser efter § 32 kan iværksættes på grundlag af en afdækning eller en børnefaglig undersøgelse efter §§ 19 og 20 i barnets lov, eller sideløbende med, at afdækningen eller undersøgelsen afsluttes.

Støtten kan bestå af:

  • Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende.
  • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
  • Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
  • Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.
  • Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge.
  • Familieanbringelse i form af døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt børne- og ungehjem eller i et botilbud.
  • Støtteophold i en plejefamilie eller på et godkendt børne- og ungehjem.
  • Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.