Gældsrådgivning

Udsatte borgere kan få rådgivning om, hvordan de skal håndtere deres gæld og dermed få en mere stabil tilværelse.