Hjælp til ældre

Borgere med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan opleve et behov for hjælp og støtte i dagligdagen. Kommunerne tilbyder derfor forskellige indsatser til borgere for at øge deres livskvalitet og selvbestemmelse.

Hjemmehjælp

Det er blandt andet muligt at få hjemmehjælp i form af hjælp til praktiske opgaver eller personlig pleje.

Læs mere om hjemmehjælp på borger.dk

Rehabilitering

Kommunerne skal forud for vurderingen af ældres behov for hjemmehjælp også vurdere, om den ældre kan forbedre sin funktionsevne via et rehabiliteringsforløb.

Læs mere om rehabilitering på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Genoptræning

Kommunerne tilbyder også genoptræning og vedligeholdelsestræning. Behov for genoptræning kan opstå umiddelbart efter et sygdomsforløb, mens vedligeholdstræning kan bruges til at forebygge et funktionstab og/eller fastholde eller forbedre den ældres funktionsniveau.

Læs mere om genoptræning på Sundhedsministeriets hjemmeside

Forebyggende indsatser

For at ældre borgere kan bevare et aktivt og socialt liv, findes der forskellige tilbud om forebyggende indsatser i kommunerne, herunder forebyggende hjemmebesøg og aktivitetstilbud.

Læs mere om forebyggelse hos ældre

Ensomhed og selvmord

Forebyggelse af ensomhed og selvmord blandt ældre er et centralt fokuspunkt på ældreområdet. Undersøgelser viser, at det særligt er ældre borgere, som modtager omfattende hjælp og pleje, der oplever ensomhed og manglende social kontakt. Ensomhed kan føre til mistrivsel og i yderste konsekvens selvmord – ældres andel af selvmord er næsten dobbelt så høj som den andel, de udgør af befolkningen.

Læs mere om forebyggelse af ensomhed blandt ældre på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Regelgrundlag