National handlingsplan for demens

Danmark skal være et demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv.

Hvert år er rammes omkring 8.000 danskere af demens. Demens er betegnelsen for en gruppe af sygdomme, der udvikler sig i en række faser med forskellige symptomer og forskellige behov. En af de hyppigst forekommende demenssygdomme er Alzheimers sygdom.

Demenssygdomme har store og indgribende konsekvenser for både de mennesker, der rammes af demens, og for deres pårørende. Derfor er det vigtigt at prioritere indsatsen for et demensvenligt samfund, så vi sikrer grundlæggende værdier som værdighed, tryghed, indflydelse på eget liv og respekt for forskellighed og det levede liv.

I dag er der i Danmark ca. 36.000 mennesker over 65 år, som er diagnosticeret med en demensdiagnose, men det skønnes, at langt flere lever med en demenssygdom, ligesom antallet forventes at stige i de kommende år, fordi der bliver flere ældre.

Et trygt og værdigt liv med demens

Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2016-2019 besluttede partierne bag aftalen at udmønte 470 mio. kr. til en national demenshandlingsplan, der gennem nationale mål har til formål at gøre Danmark til et demensvenligt samfund frem mod 2025.

De tre mål

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
  • Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose
  • En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025

De fem fokusområder

  • Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
  • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
  • Støtte til mennesker med demens og deres pårørende
  • Demensvenlige boliger og samfund
  • Øget videns- og kompetenceniveau

Udmøntning af reserven

Den nationale demenshandlingsplan har bidraget til en positiv og synlig udvikling på demensområdet, og med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet var aftalepartierne enige om – som opfølgning på demenshandlingsplanen – at tilføre yderligere 244,4 mio. kr. til at styrke demensindsatserne i perioden 2020-2023.