De 23 initiativer i demenshandlingsplanen

Den Nationale Demenshandlingsplan 2017-2025 opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025, som understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder.

Nedenfor er alle 23 initiativer i demenshandlingsplanen oplistet.

Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling

Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

Støtte til mennesker med demens og pårørende

Demensvenlige boliger og samfund

Øget videns- og kompetenceniveau