Boliger til ældre

Personer, der ikke kan klare sig selv i eget hjem har mulighed for at få tilbudt en bolig, som bl.a. er indrettet særligt til personer med f.eks. nedsat funktionsevne.

Plejehjem, plejeboliger og friplejecentre

Anvisning til en plads på et plejehjem foretages af kommunen på baggrund af en konkret og individuel vurdering af din samlede situation.

Læs mere om boliger til ældre på borger.dk

Læs mere om almene plejeboliger på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Friplejeboligleverandører certificeres af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om certificeringen på sundhedsstyrelsens hjemmeside

Plejehjemsoversigten

Plejehjemsoversigten er et overblik over plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i Danmark.

Læs mere på plejehjemsoversigten.dk

Beregning af venteliste og gennemsnitlig ventetid på plejebolig

Kommunerne indberetter årligt tal om ventelister.

Regneark til støtte for beregning

I forbindelse med serviceindikatorprojektet på ældreområdet er det aftalt, at kommunerne årligt skal indberette tre tal vedrørende ventelister til plejebolig/plejehjem.

Dette regneark er lavet som en støtte til den beregning, som kommunerne skal foretage i det tilfælde, at de ikke har et integreret boligmodul i EOJ-systemet:

Regneark til støtte for beregning af plejeboligventeliste 2022

Bemærk, at data skal indberettes til Danmarks Statistik i januar 2023.

De data, der skal indberettes til Danmarks Statistik er:

  1. Antallet af personer på 67 år og derover, som i løbet af året er blevet visiteret til en plejebolig/plejehjem, og som har ønsket at gøre brug af det frie boligvalg, og dermed ikke er omfattet af plejeboliggarantien.
  2. Antallet af personer på 67 år eller derover, som i løbet af året er blevet visiteret til en plejebolig/plejehjem, og som ikke har ønsket at gøre brug af det frie boligvalg, og som dermed er omfattet af plejeboliggarantien.
  3. Den gennemsnitlige ventetid i dage for borgere omfattet af plejeboliggarantien.

Plejeboliggarantien efter Servicelovens § 192a omfatter:

  1. Plejeboliger efter almenboliglovens § 5, stk. 2. Dvs. alle almene ældreboliger efter § 5, stk. 1 som har tilknyttet serviceareal efter almenboliglovens § 5, stk. 6.
  2. Plejehjem efter Servicelovens § 192.