Evaluering af det specialiserede socialområde

Den tidligere social- og ældreminister Astrid Krag har igangsat en grundig evaluering, som skal afdække målgrupper og tilbud på det specialiserede socialområde. Her på siden kan du følge arbejdet og se seneste opdateringer.

Den daværende regering (S) har taget første skridt i retning ad en specialeplanlægning på socialområdet. I første omgang skal en grundig evaluering afdække de forskellige målgruppers behov samt udbuddet af tilbud på socialområdet. Samtidig skal der udvikles en model for, hvordan man kan beskrive de enkelte målgrupper. Arbejdet skal senere danne grundlag for en specialeplanlægning inspireret af, hvad der findes på sundhedsområdet.

Arbejdet foregår ad tre spor, hvoraf de to første er sat i gang i juni 2020. Spor 1 er en bred afdækning af målgrupper, tilbud og organiseringen på det specialiserede socialområde. I spor 2 udvikles en model for, hvordan man kan analysere de enkelte målgrupper og deres behov.

De to første spor danner grundlaget for spor 3, der senere vil se på, hvordan området indrettes bedst muligt. Der er nedsat en følgegruppe bestående af et bredt felt af aktører på socialområdet, heriblandt Danske Handicaporganisationer, KL, Danske Regioner og Socialpædagogernes Landsorganisation.

Find kommissorium, projektbeskrivelser m.m. i boksen her på siden.

Nyheder

Publikationer