Aflastning til familier med børn og unge med handicap

Et barn eller en ung kan komme i aflastning, når barnet har særligt behov for støtte. Der kan også gives aflastning af hensyn til den øvrige familie.

I en familie med børn og unge med handicap kan der være behov for, at barnet eller forælderen/forældrene får aflastning. Aflastningen kan tilbydes for at dække barnets eller den unges støttebehov, som er vanskeligt at dække i hjemmet. Aflastning kan også tilbydes for at give forælderen/forældrene tid og overskud i hverdagen til at gøre andre ting end at passe og forsørge barnet eller den unge.

Aflastning vil typisk foregå i en plejefamilie, et opholdssted eller en døgninstitution.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om aflastning.

Læs mere om særlig støtte til børn og unge med problemer