Deltagere i evalueringens følgegruppe

I arbejdet med evalueringen af det specialiserede socialområde er der nedsat en følgegruppe bestående af et bredt felt af aktører på socialområdet. Se følgegruppens deltagere i denne oversigt.

Kommunernes Landsforening (KL)
Rødovre Kommune (udpeget af KL som repræsentant for kommunerne)
Danske Regioner
Foreningen af Danske Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer (FSD)
Børne- og Kulturchefforeningen
Foreningen for Ledere af Offentlig Rusmiddelbehandling
Socialt Lederforum
Selveje Danmark
Dansk Erhverv (DE)
Landsorganisationen for Sociale Tilbud (LOS)
Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse (SBH)
Landsforeningen af Kvindekrisecentre (LOKK)
Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD)
Institut for Menneskerettigheder (IMR)
Det Centrale Handicapråd (DCH)
Børnerådet
Rådet for Socialt Udsatte (RFSU)
Børns Vilkår
Forældrelandsforeningen FBU (forældre til anbragte børn)
De Anbragtes Vilkår
Dansk Socialrådgiverforening
Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
Fag og Arbejde (FOA)
Landssamrådet af PPR-chefer
Danske Handicaporganisationer (DH)
SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed (udpeget af Danske Handicaporganisationer)
Landsforeningen Lev (udpeget af Danske Handicaporganisationer)
Landsforeningen for cerebral parese (udpeget af Danske Handicaporganisationer)
Dansk Handicap Forbund (udpeget af Danske Handicaporganisationer)
Socialtilsyn Hovedstaden (udpeget af de 5 socialtilsyn som repræsentant for socialtilsynene)
Socialtilsyn Midt (udpeget af de 5 socialtilsyn som repræsentant for socialtilsynene)