Puljer til frivillig social indsats

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har en række puljer, der retter sig mod den frivillige sociale indsats.

Puljerne giver støtte til foreninger, organisationer, grupper og andre private initiativer. Offentlige institutioner kan ikke få støtte fra puljerne.

Ansøgningspuljerne administreres af Social- og Boligstyrelsens Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning. Oplysninger om ansøgningspuljer kan findes på Social- og Boligstyrelsens tilskudsportal.