Tilgængelighed på sm.dk

Social-, Bolig- og Ældreministeriet arbejder målrettet med tilgængelighed, så alle borgere kan tilgå vore hjemmesider.

Tilgængelighed handler om, at alle borgere skal have lige adgang til offentlige digitale løsninger uanset eventuelle handicap. Det kan være personer med fx nedsatte fysiske, kognitive, sproglige eller motoriske evner.

Gå til tilgængelighedserklæring for dette websted på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Den tekniske platform

Social-, Bolig- og Ældreministeriets websites baserer sig på CMS’et Go Basic. Den version, vi anvender, lever fuldt ud op til de tekniske krav i standarden WCAG 2.1 på niveau AA. Det betyder, at siderne lever op til 'lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer', som trådte i kraft i september 2018.

PDF-filer

Social-, Bolig- og Ældreministeriet er i gang med at få gjort alle pdf-filer, som er offentliggjort efter 23. september 2018, fuldt tilgængelige. Det er et løbende arbejde, og i praksis kan det variere, hvor længe der går, fra en fil første gang er uploadet på sitet, til den skiftes ud med en fuldt tilgængelig version.

Få tekst læst op

Digitaliseringsstyrelsen stiller et gratis værktøj til rådighed, som kan oplæse tekst på hjemmesider.
Find værktøjet på http://adgangforalle.dk

Kontakt

Har du spørgsmål til tilgængelighed på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmesider, er du velkommen til at kontakte ministeriet på sm@sm.dk.


Fysisk tilgængelighed til Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Læs om adgang for borgere med handicap