Viden, Analyse og Dataudvikling

Om arbejdsområdet

Social-, Bolig- og Ældreministeriet arbejder ambitiøst og målrettet med analyser og data på ministeriets område samt med udvikling og udbredelse af virksomme indsatser. Arbejdet skal styrke vidensgrundlaget og fremme en mere analyse- og datadrevet styring, prioritering og politisk udvikling på området. Samtidig skal arbejdet understøtte en investeringsorienteret social- og ældrepolitik.

Arbejdet sker blandt andet ved at udvikle, sanere og kvalitetssikre indsamlingen af data i tæt samarbejde med aktører på området, herunder kommunerne. Ligeledes bidrager analyser til at skabe ny viden om, hvad der virker, ved at sætte fokus på målgrupper, udgifter og resultater af social- og ældrepolitiske indsatser.

Analyse- og dataarbejdet bidrager således til at pege på, hvor der er behov og potentiale for at investere i bedre sociale indsatser, og hvordan der opnås større effekt af de indsatser – hvilket i sidste ende skaber bedre liv for udsatte, sårbare og ældre mennesker i Danmark.

Analyserne bliver løbende offentliggjort i analyseserierne Velfærdspolitisk Analyse og Kort Fortalt. Derudover udgives årligt Socialpolitisk Redegørelse, som gør status for den socialpolitiske indsats i Danmark.

Ministeriet har for at bidrage til viden på boligområdet udviklet hjemmesiden Boligstat.dk. Boligstat.dk præsenterer statistik om boliger, boligmarked og boligrelaterede emner, hovedsagligt baseret på Social- og Boligstyrelsens egne datakilder. For hvert statistikområde er der en beskrivelse af området, datakilderne samt mulighed for selv at lave udtræk af data.

Nyheder om strukturel socialpolitik