Love og bekendtgørelser

Her kan du få et overblik over love og regler på Social-, Bolig- og Ældreministeriets område.

På www.retsinformation.dk kan du finde love og lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer, skrivelser og afgørelser m.v. på Social-, Bolig- og Ældreministeriets område.

Retsinformation.dk er det websted, som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På retsinformation.dk kan man frit søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.

Gå til Social-, Bolig- og Ældreministeriets område på retsinformation.dk

Love, bekendtgørelser m.v. på vej

Retsinformation indeholder ud over de gældende love en oversigt over de lovforslag, som social- og boligministeren og ældreministeren har fremsat for Folketinget i det igangværende folketingsår. På oversigten er der links til en side med oplysninger om de enkelte lovforslag og link til selve lovforslaget m.v.

Gå til lovforslag fremsat af social- og boligministeren og ældreministeren i nuværende folketingssamling på retsinformation.dk

Lovforslag, bekendtgørelser m.v. på Social-, Bolig- og Ældreministeriets område, der er sendt i høring, kan findes på hoeringsportalen.dk.