Social- og Ældreministeriet

Social- og Ældreministeriet har det overordnede ressortansvar for socialområdet, familieretsområdet og ældreområdet. Heri indgår bl.a. ansvaret for kommunernes indsatser over for børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, samt ansvaret for sager om skilsmisse, adoption og forældremyndighed.

Job i ministeriet

Her kan du se, hvilke ledige stillinger ministeriet har lige nu. 

Kontakt

Her kan du finde information om, hvordan du kommer i kontakt med ministeriet samt medarbejdere i ministeriet.

Dronningens Fortjenstmedalje

Her kan finde en vejledning til indstillingen til Dronningens Fortjenstmedalje.