Almene boliger

Om arbejdsområdet

Social-, Bolig- og Ældreministeriet er ansvarlig for rammerne for den almene boligsektor, hvor lov om almene boliger bestemmer betingelserne for finansiering, etablering og drift af almene familieboliger, ældre- og plejeboliger samt ungdomsboliger. Lovgivningen fastsætter bl.a. regler for udlejning af almene boliger og beboerdemokrati.

Der er desuden en række typer af almene familieboliger målrettet særlige grupper, bl.a. skæve boliger, udslusningsboliger og seniorbofællesskaber. Ministeriet indgår i en række samarbejder bl.a. om bekæmpelse af hjemløshed og sikring af gode boligvilkår for seniorer.   

Lovgivningen dækker også Landsbyggefonden, som er en selvejende fond, der bl.a. yder støtte til renoveringer, nybyggeri, omdannelse samt boligsociale indsatser i almene boligafdelinger. Det har betydning for fremtidssikring af den almene boligsektor, herunder effektivisering og indfrielse af klimamål bl.a. via Grøn Garanti.

Ministeriet er ansvarlig for bekæmpelse af parallelsamfund både for koordinering af regeringens overordnede indsats, samt for specifikke indsatsområder på boligområdet. Det dækker bl.a. udviklingsplanerne, som omdanner de mest udsatte boligområder, udlejningsregler og de årlige lister over ghettoområder samt sekretariatsbetjening af regeringens ghettorepræsentanter.

Nyheder om almene boliger