Dannebrogordenens Ridderkors

Social-, Bolig- og Ældreministeriet behandler anmodninger om Dannebrogordenens Ridderkors (og højere grader) til personer, der har ydet en helt særlig indsats på det sociale område, samt til chefer i Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement og underliggende styrelser.

Anmodningen til ministeriet

En skriftlig begrundet anmodning stiles til departementschefen i Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Den skriftlige anmodning til departementschefen skal:

  • oplyse den indstilledes fulde navn, adresse og stillingsbetegnelse samt gerne fødselsdato og mailadresse

  • redegøre for, at den indstillede har ydet en (særligt) fortjenstfuld indsats og

  • medsende den indstilledes CV, herunder oplyse, hvor længe den indstillede har haft sit hverv, samt

  • oplyse hvem ordenen skal sendes til, hvis der ønskes overrækkelse.

Anmodninger til Dannebrogordenens Ridderkors, der indeholder følsomme personoplysninger, fx oplysning om politisk overbevisning og/eller oplysning om cpr-nummer, skal sendes sikkert til Social-, Bolig- og Ældreministeriet på sikkermail@sm.dk.

Sagsbehandlingstiden

Det tager gennemsnitligt 6-8 måneder at behandle en anmodning. Der skal dog påregnes 1-2 ekstra måneder i forbindelse med sommerferieperioder.

Anmodningen bør være sendt til ministeriet, mens det hverv eller arbejde, som kan begrunde en dekorering, består, eller som undtagelse meget kort tid efter ophør (op mod 3 måneder).

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kan ministeriet kontakte indstiller.

Sagsbehandlingen

Anmodningen kan sendes til Social-, Bolig- og Ældreministeriet via mail til departementets HR-afdeling, medaljer@sm.dk, eller via post til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Hvis departementschefen imødekommer en anmodning om dekorering, sendes en erklæring til den indstillede, således at ministeriet kan indhente oplysninger fra kriminalregistret.

Hvis der ikke er relevante oplysninger om den indstillede i kriminalregistret, sender departementschefen indstillingen til Hendes Majestæt Dronningen.

Det er Hendes Majestæt Dronningen, der tager endelig stilling til eventuel tildeling af en orden. Den indstillede får direkte besked fra Ordenskapitlet, hvis indstillingen bliver imødekommet.

Audiens

Gå til side om offentlig audiens på Kongehusets hjemmeside

Ved tyveri eller tab af ordenen

Gå til information på Kongehusets hjemmeside om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af tab eller tyveri af ordener

Kontakt