Organisation

Organisationsdiagram som tekst

Departementschef: Jens Strunge Bonde

Stabsfunktioner

Minister- og Ledelsessekretariatet: Anne Skov Christensen
Presse og Kommunikation: Kristine Amalie Linnet og Mette Thorn

Økonomi, Styring og Analyse

Afdelingschef: Ditte Rex
Kontorchef Koncernøkonomi: Oliver Waterstradt
Kontorchef Styring, Tilsyn og Forretning: Julie Alsøe Krogsgaard (orlov)
Konstitueret Kontorchef Styring, Tilsyn og Forretning: Christian Tornsberg
Kontorchef Analyse: Gyrithe Rosenlund
Kontorchef Mål, Data og Incitamenter: Maren Sørensen

Ældre, Tværgående Velfærd, Jura og International

Afdelingschefer: Malene R. Vestergaard og Kirsten Hansen
Kontorchefer Center for Ældre og Tværgående Velfærd: Benjamin Haslund-Krog, Pernille Westh og Jeppe Villumsen
Kontorchefer Center for Jura og Internationale opgaver: Henriette Braad Olesen og Anita Hørby

Bolig og Organisation

Afdelingschef: Mikkel Sune Smith
Kontorchef Almene Boliger: Anitta Hilda Vandman Bugenhagen
Kontorchef Byggeri og Boliglovgivning: Jacob Lichtenstein
Kontorchef HR, It og Sikkerhed: Pernille Døssing

Socialpolitik

Afdelingschef: David Rene Tranekær Klemmensen
Kontorchef Udsatte Børn: Astrid Leschly Holbøll
Kontorchef Udsatte Voksne: Mie Henriette Eriksen (orlov)
Konstitueret Kontorchef Udsatte Voksne: Marie-Louise Linneballe Hansen
Kontorchef Handicap: Trine Frederiksen

Ministeriets tilknyttede styrelser, råd og institutioner:

Ankestyrelsen
Børnerådet
Det Centrale Handicapråd
Den Sociale Investeringsfond
Familieretshuset
Frivilligrådet
Kofoeds Skole
Rådet for Socialt Udsatte
Social- og Boligstyrelsen

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har desuden ressortansvar for opgaver på ældreområdet i Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.