Corona | COVID-19

Corona og social- og ældreområdet

På denne side kan du finde Social-, Bolig- og Ældreministeriets tiltag og udmeldinger på ministeriets område foranlediget af corona-pandemien.

Nyheder om corona-situationen og social- og ældreområdet