Publikationer

Social-, Bolig- og Ældreministeriet udarbejder løbende analyser, der skaber ny viden og sætter fokus på, hvad der virker. Analyserne bliver offentliggjort i analyseserierne Velfærdspolitisk Analyse og Kort Fortalt. Derudover udgives årligt Socialpolitisk Redegørelse, som gør status for målgrupper, indsatser og resultater på socialområdet.

Socialpolitisk Redegørelse

Ministeriet udgiver årligt publikationen Socialpolitisk Redegørelse, der giver et samlet overblik over den socialpolitiske indsats i Danmark og følger udviklingen i målgrupperne på området og i udgifterne. Hvert år dykkes der i redegørelsen ned i specifikke temaer, hvor der analyseres i dybden på særlige emner. Det kan eksempelvis være om anbragte børn og unge, hjemløshed, børn og unge med handicap, kvinder på kvindekrisecentre eller lignende.

Velfærdspolitisk Analyse og Kort Fortalt

Ministeriet udgiver løbende publikationer i serierne Velfærdspolitisk Analyse og Kort Fortalt, der bidrager med ny viden på socialområdet. Publikationerne af formatet Kort Fortalt giver et kort og overordnet billede af et aktuelt område, mens Velfærdspolitisk Analyse er et længere format, der går mere i dybden med området.

Nyeste publikationer i de tre serier