Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) er et værktøj, der skal bidrage til at fremme investeringstankegangen på socialområdet. Det gør den blandt andet ved at synliggøre de økonomiske potentialer, der kan være forbundet med investeringer i sociale indsatser. SØM dækker både voksen- og børne-/ungeområdet.

SØM består af to dele:

  • En beregningsramme, hvori man får en vurdering af de budgetøkonomiske potentialer ved en given social indsats baseret på de tal og antagelser om effekter, priser og økonomiske konsekvenser, brugerne selv indtaster.
  • En vidensdatabase, der indeholder en række effektstudier og viden om priser og potentielle økonomiske konsekvenser for udvalgte målgrupper. Vidensdatabasen kan bruges som inspiration til beregninger i SØM’s beregningsramme.