Nordisk Ministerråd

Det nordiske samarbejde inden for social- og sundhedssektoren skal fremme grundlæggende principper om ligebehandling af borgerne, sikre adgang til nødvendige tjenester og sikre kvalitet og tryghed i tjenesterne.

Ministeriet deltager, sammen med Sundhedsministeriet, i Nordisk Ministerråd for Social- og Sundhedspolitik (MR-S), og dennes embedsmandskomite EK-S.

Læs mere på Nordisk Ministerråds hjemmeside om social- og sundhedssamarbejdet

Formandskabet

Formandskabet for Nordisk Ministerråd varetages af Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark ét år ad gangen. Selvstyreområderne Grønland og Færøerne deltager i samarbejdet, men varetager ikke det nordiske formandskab.

Formandskabet har ansvaret for at koordinere det nordiske regeringssamarbejde og tage de nødvendige initiativer. Dette giver mulighed for dynamik og kontinuitet i det nordiske samarbejde. Formandskabet giver også det enkelte land mulighed for at komme med input til, hvilke indsatsområder det gerne ser opprioriteret.

Læs mere om Nordisk Ministerråd på Nordisk Ministerråds hjemmeside