Menneskerettigheder og UPR

Som led i oprettelsen af FN’s Menneskerettighedsråd den 15. juni 2006 – som afløser for FN’s Menneskerettighedskommission – etablerede man det såkaldte Universal Periodic Review (UPR).

Under UPR-processen er hvert medlemsland af FN hvert fjerde år genstand for en gennemgang af dets efterlevelse af menneskerettighederne. Disse gennemgange foretages af Menneskerettighedsrådets UPR-arbejdsgruppe og finder sted over tre årlige sessioner. UPR udgør en vigtig nyskabelse i FN’s overvågning af medlemslandenes overholdelse af deres menneskeretlige forpligtelser.

UPR-gennemgangen følges op med en rapport med anbefalinger til det respektive land, der har været under eksamination. Danmark var i 2011 genstand for sin første UPR-eksamination under Menneskerettighedsrådets 11. UPR-runde. Den 21. januar 2016 blev Danmark eksamineret for anden gang under UPR. Eksaminationen tog udgangspunkt i en national rapport om menneskerettighedssituationen i Danmark, som den danske regering sendte til UPR-arbejdsgruppen i oktober 2015. Ved eksaminationen i januar modtog Danmark 199 anbefalinger fra FN’s medlemslande, og den 4. april 2016 gav Danmark Menneskerettighedsrådet besked om hvilke anbefalinger, som Danmark kan acceptere. Danmark har accepteret 120 anbefalinger fuldt ud, mens 14 anbefalinger er blevet delvist accepteret .

Formålet med UPR-processen er at forbedre menneskerettighedssituationen i FN’s medlemslande. Med henblik på at fremme og udvide beskyttelsen af menneskerettighederne gennemgås landenes regler og praksis for efterlevelsen af menneskerettighederne. Målet er endvidere at yde teknisk støtte til landene og styrke deres kapacitet til at sikre overholdelsen af menneskerettighederne.

UPR-eksaminationen af de respektive stater er baseret på følgende baggrundsdokumentation:

  1. En national rapport udarbejdet af det pågældende land under eksamination;
  2. En sammenskrivning fra FN’s Kontor for Højkommissæren for Menneskerettigheder (OHCHR) af eksisterende anbefalinger fra bl.a. FN’s specialrapportører og de ekspertkomitéer, der er nedsat til overvågning af de store FN-konventioner;
  3. OHCHR’s sammenskrivning af materiale fra NGO’er, nationale menneskerettighedsinstitutioner etc.

På baggrund af ovenstående dokumentation har samtlige FN-medlemslande forud for hver UPR-runde mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til de pågældende lande under eksamination, ligesom de under den tre timer lange mundtlige eksamination har mulighed for at stille mundtlige spørgsmål samt komme med anbefalinger til landets efterlevelse af menneskerettighederne. Hvis du vil læse mere om Danmarks UPR-proces, herunder anbefalinger og opfølgning, anbefales det at læse videre på Udenrigsministeriets hjemmeside om UPR.