Nationale rapporter på socialområdet

Medlemslandene har siden 2002 udarbejdet rapporter om den sociale situation i de enkelte lande.

I rapporterne redegør medlemslandene for, hvilke strategier og indsatser de anvender med henblik på at opfylde de mål for social beskyttelse og social inklusion i den åbne koordinationsmetode, som medlemslandene har vedtaget i fællesskab.

National social rapport

I lyset af strømliningen mellem den åbne koordinationsmetode og Europa 2020-processen, besluttede medlemslandene, at de fra 2012 skal udarbejde en kortere national social rapport samtidig med det nationale reformprogram.

Læs mere om Europa 2020-strategien på Europa-Kommissionens hjemmeside

Læs Danmarks Nationale Sociale Rapport 2015 (English)

National reformprogram

Det nationale reformprogram er den nationale udmøntning af EU’s vækststrategi (Europa 2020) samt Europluspagten. Programmet redegør for de tiltag, som Danmark har taget og vil tage for at efterleve de landespecifikke anbefalinger, som EU-Kommissionen er kommet med som opfølgning på det nationale reformprogram og konvergensprogrammet for 2011.

Læs Det Nationale Reformprogram Danmark 2016 (Dansk)

Read The National Reform Programme Denmark 2016 (English)

Read The National Report on Strategies for Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 (English)

Read the National Report on Strategies for Social Protection and Social Inclusion 2006-2008 (English)