MISSOC

Sigtet med MISSOC er at skabe et samlet og detaljeret overblik over indholdet af de enkelte landets lovgivninger.

MISSOC-databasen indeholder sammenlignelige tabeller og oplysninger om de enkelte medlemslandes sociale sikringssystemer og forhold.

I øjeblikket indeholder databasen oplysninger om 31 lande, alle 27 EU-medlemslande samt Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz.

MISSOC-tabellernes oplysninger

MISSOC databasen er opbygget i tabeller, der indeholder i alt 306 detaljerede oplysninger om hvert lands lovgivning og ydelser.

Tabel 1 indeholder reglerne for finansiering af de forskellige sociale ydelser. De efterfølgende 11 tabeller indeholder et bredt udsnit af de vigtigste regler inden for sundhed, beskæftigelse og sociale forhold, fx

  • Regler om økonomisk og praktisk hjælp under sygdom
  • Ydelser i forbindelse med handicap
  • Ydelser til ældre
  • Arbejdsløshedsunderstøttelse
  • Familieydelser
  • Hjemmehjælpsordninger

MISSOC vedligeholdtes af Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Databasen opdateres to gange årligt ud fra medlemslandenes oplysninger.

Læs mere om MISSOC på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Øvrige databaser

Et tilsvarende værk udgives af Europarådet under navnet MISCEO, der i opbygning svarer til MISSOC, omfatter 14 lander under Europarådet samt Australien, Canada og New Zealand.

Herudover findes International Social Security Association (ISSA), der indeholder mere overordnede beskrivelser af de sociale forhold i de fleste lande. ISSA er ikke så omfattende som MISSOC, og opdateres kun hvert tredje år.