Den frivillige sociale indsats

Her kan du læse, hvad den frivillige sociale indsats indebærer, og hvordan indsatsen er organiseret fra statslig side. Du kan desuden finde henvisninger til yderligere information på området.

Den frivillige sociale indsats kan forstås som en aktivitet eller indsats, der sigter mod at øge enkeltindividers eller gruppers velfærd eller omsorg, og som indsatser, der sigter mod at løse velfærdsproblemer inden for det sociale område. En frivillig social indsats kan således gå på tværs af sektorer og foregå i regi af f.eks. en boligsocial, sundheds- eller integrationsindsats.

Særligt centralt er det, at indsatsen er frivillig. Det vil sige, at indsatsen er ikke-lønnet, og at der skal være tale om en indsats, der er til gavn for andre end én selv og ens familie. Derudover skal der være tale om en indsats af formel karakter, hvor der er en vis grad af organisering. Den frivillige sociale indsats kan eksempelvis være forankret og organiseret i frivillige sociale organisationer eller foreninger.

Frivilligrapporten

Hvert andet år udgiver Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) en rapport om den frivillige sociale indsats, hvori man kan læse nærmere om faktuelle forhold vedrørende de frivillige sociale organisationer, omfanget af danskernes frivillige indsats og kommunernes engagement i forhold til den frivillige sociale indsats.

Den seneste rapport består af tre undersøgelser: Befolkningsundersøgelsen (august 2017), Kommuneundersøgelsen (november 2017) og Foreningsundersøgelsen (oktober 2018).

Læs mere om Frivilligrapporten 2016-2018 på CFSA's hjemmeside

Frivillighedsundersøgelsen

Det daværende Børne- og Socialministerium fik i 2017 lavet en ny kortlægning af danskernes frivillige arbejde. Undersøgelsen består af en bred befolkningsundersøgelse af det frivillige arbejde i Danmark. Samtidig bidrager undersøgelsen med specifik viden om regeringens 10. mål for social mobilitet, der handler om, at flere uden for arbejdsfællesskabet skal deltage i den frivillige indsats.

I 2004 og 2012 er der lavet frivillighedsundersøgelser foretaget af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Frivillighedsundersøgelsen 2017 er udarbejdet af Rambøll.

Gå til Frivillighedsundersøgelsen 2017