FN-konventionen om Barnets Rettigheder

Danmark ratificerede den 5. juli 1991 FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder. Læs om FN-konventionen her.

FN-konventionen om Barnets rettigheder fastlægger en række rettigheder for børn af økonomisk, social, politisk og kulturel karakter.

Danmarks forpligtelse

Ved ratifikationen har Danmark forpligtet sig til at indrette de nationale retsregler og administrativ praksis i overensstemmelse med konventionen.

Beretning til FN

Et led i Danmarks forpligtelser efter konventionen er, at der hvert 5. år skal afgives en beretning til FN’s Børnekomité om fremskridt, og foranstaltninger der er truffet, i forhold til de rettigheder, der er anerkendt i konventionen.

Du kan læse FN-konventionen og finde mere information om børns rettigheder i henhold til konventionen på Børnerådets hjemmeside om Børnekonventionen

Når et land har afgivet beretning til FN, kommer FN's Børnekomité efterfølgende med en udtalelse, der indeholder en række anbefalinger fra komitéen. De seneste anbefalinger til Danmark er fra 2017.

FN-børnekomiteens senest offentliggjorte bemærkninger og anbefalinger til Danmark på engelsk kan findes her:

Anbefalinger fra FNs Børnekomité til Danmark (EN)

Anbefalinger fra FNs Børnekomité til Danmark (DA)