Rådgivning og tidligt forebyggende indsatser

Rådgivning

Efter § 28 i barnets lov skal kommunen sørge for, at børn og unge har mulighed for at få gratis rådgivning med henblik på at forebygge sociale problemer og hjælpe barnet eller den unge over øjeblikkelige vanskeligheder. Efter § 29 skal kommunen endvidere sørge for, at forældre med børn og unge eller andre personer, der faktisk sørger for et barn eller en ung, samt vordende forældre kan få gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien.

Ved familieorienteret rådgivning forstås, at der kan rådgives om alle aspekter, der har betydning for børn, unge og deres familier. Rådgivningen kan i den forbindelse bestå i, at barnet, den unge og familien henvises til andre afdelinger i kommunen eller andre relevante myndigheder, som vil kunne yde den relevante rådgivning og vejledning.

Rådgivningen efter barnets lov skal kunne ydes som et anonymt og åbent tilbud, hvilket bl.a. betyder, at der ikke kan stilles krav om at opgive navn eller andre data for personer, der kun søger rådgivning.

Tidligt forebyggende indsatser

Efter § 30 i barnets lov, skal kommunen tilbyde tidligt forebyggende indsatser til børn og unge eller deres familier, når det vurderes at kunne imødekomme barnets eller den unges behov for støtte.

Tidligt forebyggende indsatser kan omfatte en række forskellige indsatstyper og dækker bl.a. over konsulentbistand og netværks- eller samtalegrupper.

Formålet med tidligt forebyggende indsatser er at sætte tidligt ind for at imødekomme og forebygge barnets eller den unges eller familiens udfordringer. Målgruppen er således børn og unge samt deres familier, der ikke har så komplekse eller indgribende vanskeligheder, at der er behov for støttende indsatser

Der skal ikke træffes afgørelse om iværksættelse af en forebyggende indsats efter § 30, og det forudsætter ikke udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse eller en afdækning, jf. §§ 19 eller 20.