Kommunens pligt

Kommunen er forpligtet til at vurdere en underretning inden for 24 timer. Her kan du læse om kommunens øvrige forpligtelser i forbindelse med en underretning.

Kommunens pligt 

Når kommunen modtager en underretning, skal kommunen inden for 24 timer vurdere, om barnet eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte indsatser for barnet eller den unge.

Kommunen skal endvidere vurdere alle indkomne underretninger systematisk. Det skal afklare, om der er forhold, der giver anledning til at tro, at barnet eller den unge kan have behov for støtte. Er det tilfældet, skal kommunen vurdere, om der skal iværksættes en afdækning eller en børnefaglig undersøgelse efter  §§ 19 eller 20 i barnets lov, og på den baggrund vurderes, om barnet eller den unge har behov for støtte.