Børns muligheder for vejledning

Her kan du læse mere om, hvordan børn og unge kan få vejledning og rådgivning.

Kommunens rådgivningsforpligtelse

Kommunen har pligt at oprette åben og anonym rådgivning for børn og unge, og rådgivningen kræver ikke, at barnet eller den unge har fået tilladelse fra forældremyndighedsindehaveren. Et barn eller en ung har på den måde ret til åben og anonym rådgivning på lige fod med forældremyndighedsindehaveren.

Der er ingen aldersgrænse for retten til rådgivning. Som myndighed har kommunalbestyrelsen pligt til at oplyse barnet eller den unge om rettigheder og klagemuligheder.

Bisidder-ordningen

Ved behandlingen af sager om hjælp og støtte til børn og unge, er det af afgørende betydning, at barnets eller den unges holdning og interesser bliver inddraget. I den forbindelse har barnet eller den unge ret til at tage en bisidder med ved møder og samtaler med kommunen. Bisidderen kan være med til at skabe tryghed for barnet eller den unge og kan fungere som barnets eller den unges garant for, at barnets eller den unges meninger og interesser bliver tilkendegivet og belyst fyldestgørende under sagsbehandlingen.

Det er kommunernes pligt at oplyse barnet eller den unge om retten til at medtage en bisidder ved samtaler og den øvrige behandling af sagen. Det kan være en person i barnets netværk, som det føler sig tryg ved og er fortrolig med. Kommunen kan desuden oplyse om, at Børns Vilkår tilbyder professionelle bisiddere til børn og unge, der eksempelvis ikke har en person i sit netværk, de ønsker at lade sig bistå af. Børn og unge bør derfor oplyses om denne mulighed for at inddrage en ekstern person, der kan hjælpe og støtte barnet eller den unge gennem sagens behandling.

Du kan læse mere om Børns Vilkårs bisidderkorps på deres hjemmeside (bornsvilkar.dk)

Børnetelefonen

Børns Vilkår yder anonym rådgivning til børn og unge via Børnetelefonen. Det er gratis, og alle børn og unge kan ringe til Børnetelefonen. Det behøver ikke omhandle en afgørelse, som kommunen eller børne- og ungeudvalget har truffet. Børnetelefonen rådgiver om både stort og småt, og man kan derfor ringe ind med alle typer af problemer og bekymringer.

Du kan læse mere om Børnetelefonen, som er et tilbud om anonym og åben rådgivning til børn og unge (bornetelefonen.dk)

Børnerådet

Børnerådet er et uafhængigt og tværfagligt sammensat råd, der arbejder for at sikre børns rettigheder, og som informerer om børns forhold i samfundet som led i sin fortalervirksomhed.

Du kan læse mere om Børnerådet og deres opgaver på Børnerådets hjemmeside (boerneraadet.dk)

Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand kan behandle klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgere i alle aldre og sager på alle områder. Herudover kan ombudsmanden tage sager op på eget initiativ og iværksætte generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.

Ombudsmanden har et særligt børnefagligt kontor – Ombudsmandens Børnekontor.

Ombudsmandens Børnekontor skal fremme børns rettigheder og sikre en lettere tilgængelighed for børn og unge til Ombudsmanden. Børnekontoret har bl.a. til opgave at behandle klager vedrørende børn i sager, hvor forvaltningen har truffet en afgørelse.

Du kan læse mere om Børnekontoret på Ombudsmandens hjemmeside (ombudsmanden.dk)