Inddragelse

Barnets lov fastsætter, at børn og unge med behov for støtte har ret til indflydelse på de forhold, der vedrører dem.

Det indebærer bl.a., at børn og unges holdninger og synspunkter skal inddrages løbende ved samtaler og anden direkte kontakt med barnet eller den unge, inden der træffes beslutninger eller afgørelser om barnets eller den unges forhold. Formålet er at sikre, at der sker løbende inddragelse af barnet eller den unge under hele forløbet – også ved løbende beslutninger om barnets forhold, dvs. i tilfælde, hvor der ikke nødvendigvis skal træffes en forvaltningsretlig afgørelse efter loven.

Kommunen har derudover pligt til at overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af barnets eller den unges familie og netværk.

Der er ikke fastsat regler om, at kommunen skal anvende bestemte redskaber eller en bestemt inddragende metode i sagsbehandlingen og arbejdet med børnene, de unge og deres familier. De fleste kommuner anvender dog en grundlæggende socialfaglig metode, der skal understøtte den systematiske inddragelse af barnet eller den unge samt familie og netværk.

Du kan læse mere om inddragende metoder på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.