Ankestyrelsens kompetence

Enhver der oplever, at et barn eller en ung ikke får den hjælp, som der er behov for, har mulighed for at underrette Ankestyrelsen.

Hvis man oplever, at et barn eller en ung ikke får den hjælp, som det har behov for, kan man gå til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen kan gå ind i sagen, hvis det vurderes, at en kommune ikke har foretaget de nødvendige sagsbehandlingsskridt eller truffet de nødvendige afgørelser. Dette følger af, at Ankestyrelsen har mulighed for af egen drift at gå ind i sager om særlig støtte til børn og unge, jf. § 151 i barnets lov.

Læs mere om underretninger om børn og unge