Ældretopmødet 2021

Den 16. september 2021 afholdt det daværende Social- og Ældreministerium (nu Social-, Bolig- og Ældreministeriet), KL, Ældre Sagen og FOA i fællesskab et nyt Ældretopmøde i Odense Congress Center.

Ældreområdet står over for en række udfordringer. I de kommende år bliver vi flere ældre borgere. Det er positivt, men det kræver også, at vi som samfund nytænker vores tilgang til ældreplejen. På Ældretopmødet 2021 var der fokus på at fortsætte arbejdet om en ny retning for den fremtidige ældrepleje, og alle, der interesserer sig for eller arbejder i og med ældreplejen, inviteredes til at deltage.

Ældretopmødet var en opfølgning på det arbejde, der blev sat i gang i efteråret 2020, hvor der blev afholdt et to-dages topmøde. Her indledte det daværende Sundheds- og Ældreministerium, KL, Ældre Sagen og FOA et samarbejde om en ny retning for ældreplejen med mere fokus på borgerens behov, værdighed og omsorg i plejen.

Siden da har parterne bag Ældretopmødet arbejdet tæt sammen om udviklingen på seks centrale fokusområder. De seks områder er:

 1. Organisering af ældreplejen og visitation tæt på hverdagen
 2. Tilsyn og læring
 3. Inddragelse af pårørende
 4. Rekruttering
 5. Kvalitet og kompetenceløft
 6. Faglig ledelse i en lærende kultur

Den 16. september 2021 inviterede den daværende social- og ældreminister, Ældre Sagen, FOA og KL borgere, pårørende, forskere, fagfolk, ledere, medarbejdere og politikere til topmøde for at drøfte, hvordan fremtidens ældrepleje kan se ud. Se program for topmødet i boksen her på siden.

En ny retning for ældreplejen

Deltagerne blev inddelt i mindre grupper. Grupperne drøftede seks faglige udviklingsspor:

 1. Nærhed i omsorg – små teams i hjemmeplejen
 2. Tilsyn og læring
 3. Veje til inddragelse af pårørende
 4. Rekruttering – hvordan finder vi nye veje sammen?
 5. Kvalitet og kompetenceudvikling i praksis
 6. Faglig ledelse – hvordan lykkes vi sammen?