Prostitution

Her kan du læse om, hvad prostitution som socialt problem kan indebære, og hvordan indsatsen på området er organiseret. Du kan desuden finde henvisninger til yderligere information på området.

I Danmark opfattes prostitution som en mulig årsag til sociale problemer. Forskning fra VIVE, 'Salg af sex i Danmark i 2020', giver et nuanceret billede af den virkelighed, som mange mennesker i prostitution lever i. Af kortlægningen fremgår det, at der i 2020 var ca. 4.500 borgere i Danmark, der havde solgt sex mindst én gang. Tallet inkluderer de ikke umiddelbart synlige sexsælgere, der fx sælger sex fra deres private hjem og annoncerer i lukkede fora på nettet.

Kortlægningen viser videre, at borgere i prostitution overordnet set adskiller sig fra deres jævnaldrende på en række områder. Fx har flere end gennemsnittet blandt de danske sexsælgere været anbragt uden for hjemmet som børn og unge, flere har oplevet hjemløshed, har fængselsdomme eller været ofre for forbrydelser. De har ligeledes et lavere uddannelsesniveau og mindre tilknytning til arbejdsmarkedet. Personer, der sælger sex, udgør dog en meget sammensat gruppe. Langt fra alle kan beskrives som udsatte, eller oplever sig selv således, men samtidig er der både nogle, der kan betegnes som psykisk sårbare og en gruppe med meget komplekse sociale problemer.

De fleste af de danske borgere, der sælger sex, betragter prostitution som noget midlertidigt. Det er de færreste, der ønsker at forlade prostitution her og nu, men samtidig er det kun 5 procent, der forventer at sælge sex om 5 år. Blandt de udenlandske borgere forholder det sig omvendt. Her ønsker over halvdelen at stoppe med at sælge sex, men 35 procent forventer alligevel fortsat at gøre det om 5 år.