Initiativer og indsatser til personer med et stofmisbrug

Her kan du læse om aktuelle politiske initiativer og andre tilbud rettet mod at hjælpe personer med et stofmisbrug i Danmark.

Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Social- og Boligstyrelsen har i samarbejde med en række centrale aktører på stofmisbrugsområdet udarbejdet Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. Retningslinjerne er en systematiseret samling af anvisninger til kommunerne og bygger på lovgivning og aktuelt bedste viden. Retningslinjerne blev senest opdateret i 2020.

De nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling giver kommunerne et fælles grundlag for kvalitetsudvikling og understøtter en helhedsorienteret og koordineret stofmisbrugsbehandling, der sker i samarbejde med borgeren. Retningslinjerne skelner mellem lovbestemte forpligtelser for kommunerne og anbefalinger til god praksis.

Retningslinjerne indeholder blandt andet anvisninger til:

  • de enkelte dele af borgerens forløb i social stofmisbrugsbehandling
  • indsatser og ydelser i den sociale stofmisbrugsbehandling
  • organisation, samarbejde og struktur i den sociale stofmisbrugsbehandling.

De nationale retningslinjer er primært målrettet kommunale beslutningstagere og planlæggere samt ledere og medarbejdere i behandlingstilbud. Desuden kan borgere og brugerorganisationer bruge de nationale retningslinjer til at se, hvad der anbefales og er aktuelt bedste viden på området.

Borgere og brugerorganisationer kan også orientere sig i Social- og Boligstyrelsens pjece 'Behov for social stofmisbrugsbehandling?' Pjecen informerer borgere og pårørende om relevant lovgivning og oplyser om borgerens rettigheder i den sociale stofmisbrugsbehandling.

Læs om implementeringen af de Nationale retningslinjer på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Behandlingsmodeller til unge

Social- og Boligstyrelsen har samarbejdet med en række kommuner om at udvikle og udbrede en række virksomme behandlingsmodeller i kommunerne og på anbringelsessteder. Det drejer sig om modellerne U-turn, U18-modellen og familiebehandlingsmetoden Multisystemisk Terapi – Substance Abuse. Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet har udviklet og undersøgt modellen MOVE.

Modellerne bruger forskellige behandlingstilgange og -indsatser. MOVE er fx individuel rusmiddelbehandling bestående af et struktureret samtaleforløb, mens U-turn-modellen er en helhedsorienteret indsats, der også har tilbud til forældre og andre pårørende.