FN – De Forenede Nationer

De Forenede Nationer, FN, blev oprettet i 1945 med det formål at være ramme for et internationalt samarbejde om opretholdelsen af fred og sikkerhed. Et af de væsentlige midler til at opfylde dette formål er udviklingen af menneskerettigheder, som medlemsstaterne skal forpligte sig til at overholde.

Ministeriet bidrager til og deltager i den del af FN-samarbejdet, der angår sociale forhold. Det drejer sig blandt andet om udtalelser vedrørende indlæg og behandling af resolutionsforslag på FN's generalforsamling, det Økonomiske og Sociale Råd, forskellige udvalg og kommissioner.

Ministeriet deltager i arbejdet med forberedelserne til og gennemførelsen af Danmarks deltagelse i FN topmøder, konferencer mv., der har betydning for sociale spørgsmål, samt i det årlige møde i FN’s Social Commission.

Læs mere om FN på FN’s hjemmeside