Den Nordiske Socialforsikringsportal

Nordsoc.dk er en ny informationsportal, som giver overblik over socialforsikringen i de nordiske lande.

Nordsoc.dk tilbyder information på alle de nordiske sprog og engelsk. Der findes også oplysninger om socialforsikringen i Grønland og på Færøerne på begge sprog.

Informationen på portalen er delt op i fire hovedemner:

  • familieydelser
  • sygdom
  • pension
  • arbejdsløshed

Du kan også søge information ud fra, hvorvidt du er arbejdstager, pensionist, studerende osv.

Ved hjælp af portalen kan man finde den rette myndighed i det rette land og kontaktlinks til de aktuelle myndigheder.

Portalen er udarbejdet i samarbejde mellem samtlige nordiske lande med finansiering fra Nordisk Ministerråd. I Danmark står Pensionsstyrelsen for opdatering og vedligeholdelse af portalen.