Sociale investeringer

At fremme sociale investeringer er en central del af Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde. Det handler blandt andet om, at sociale indsatser m.v. er baseret på viden om effekt for den enkelte.

Når en social indsats har en effekt for den enkelte – for eksempel ved at man kan få et arbejde, eller at man kommer ud af et liv med vold eller misbrug – så har det samtidig potentiale til at give et samfundsøkonomisk afkast i et langsigtet perspektiv.

EU-Kommissionen beskriver sociale investeringer på følgende måde:

Social investment is about investing in people. It means policies designed to strengthen people’s skills and capacities and support them to participate fully in employment and social life.

EU-Kommissionen

Sociale investeringer er dermed politikker og tiltag, der handler om at styrke det enkelte menneskes færdigheder og muligheder for at være en del af samfundet. Det betyder blandt andet, at man ser socialpolitikken som en investering i mennesker – fordi politikkerne og tiltagene skal forbedre det enkelte menneskes liv og dermed skabe et positivt "afkast".

I nogle typer sociale investeringer er der også et fokus på, at politikken eller tiltaget kan have en afledt positiv effekt på økonomien. Det kan være tilfældet, hvis en social indsats på længere sigt betyder, at man bedre kan få og varetage et arbejde i stedet for at modtage overførselsindkomst. Det frigiver offentlige midler, der kan bruges på anden velfærd.

Sociale investeringer kan også handle mere bredt om forebyggelse, hvor man med en tidlig indsats griber ind over for en problemstilling.

Ministeriets arbejde med at fremme sociale investeringer hænger tæt sammen med ministeriets generelle arbejde for at styrke vidensgrundlaget på socialområdet. Gennem viden om, hvilke effekter sociale indsatser og metoder har, kan der peges på, hvor der er behov for at investere mere. Derudover hjælper ministeriet også kommunerne med at arbejde med sociale investeringer, for eksempel ved hjælp af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel og Den Sociale Investeringsfond.

Læs mere om den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

Læs mere om Den Sociale Investeringsfond

Læs mere om internationale erfaringer og om sociale investeringer i Danmark på socialeinvesteringer.nu