Udsatte grønlændere

Her kan du læse, hvad området omkring udsatte grønlændere indebærer, samt hvordan den sociale indsats til udsatte grønlændere er organiseret. Du kan desuden finde henvisninger til yderligere information på området.

Pr. 1. januar 2021 boede der ifølge Danmarks Statistik 16.730 personer i alle aldre i Danmark, som er født i Grønland (1. generation). Gruppen af socialt udsatte grønlændere er i udgangspunktet ramt af de samme komplekse sociale problemer som andre udsatte danskere, fx arbejdsløshed, social isolation, psykiske og helbredsmæssige problemer, hjemløshed, senfølger efter vold og overgreb, traumer efter andre hændelser på Grønland samt forskellige former for misbrug. Dertil kommer, at socialt udsatte grønlændere kan have særlige sproglige eller kulturelle udfordringer i mødet med Danmark og det offentlige system.

Et relativt stort mindretal skiller sig ud som socialt udsatte grønlændere. Det er svært at vide, hvor mange det præcist drejer sig om. Kofoeds Skole skønner på baggrund af deres erfaringer med projekter for udsatte grønlændere rundt om i landet, at der er tale om omkring 1000-1500 personer, som især opholder sig i de større byer.