Vold og krise

Her kan du læse om reglerne vedrørende kvindekrisecentre samt om andre tilbud til personer, der udsættes for vold i nære relationer eller selv udøver vold mod deres partner. Du kan desuden finde henvisninger til yderligere information på området.

Det skønnes, at cirka 38.000 kvinder og 19.000 mænd i 2017 blev udsat for fysisk partnervold (jf. rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, 2017), og mindst 5,3 pct. af alle danske børn vokser op i familier, som er registreret med én eller flere voldsepisoder, inden barnet fylder otte år (jf. SFI-rapport fra 2017).

Kvinder kan søge optagelse i kvindekrisecentre, mens mænd, der ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, fx på grund af særlige sociale problemer såsom vold i nære relationer, har mulighed for at søge optagelse på boformer efter servicelovens § 110, herunder mandekrisecentre. Derudover bliver der løbende iværksat forskellige indsatser til at hjælpe både voldsudsatte og voldsudøvere. I undersiderne til denne side kan du læse om forskellige initiativer og indsatser på området samt tilbud efter serviceloven.