Grænsehindringer

En vigtig del af det nordiske samarbejde på det sociale område omhandler arbejdet med at forbygge og finde løsninger på grænsehindringer. Det vil sige de hindringer, som nordiske borgere kan støde ind i, når man flytter mellem landene i Norden.

De nordiske konventioner

Nordiske konventioner sikrer ligebehandling af nordiske statsborgere i forhold til de nordiske landes nationale lovgivning om social sikring, social bistand og sociale tjenester.
Den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester regulerer blandt andet bistand til flytning til et andet nordisk land af personer med behov for pleje og anvendelse af nordiske sprog.