Ungestøtte

Ungestøtte er for unge, der har haft en kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet, umiddelbart før de fyldte 18 år, og som har brug for støtte for at sikre en god overgang til voksenlivet.

Typer af ungestøtte

Kommunen kan, hvis den unge er indforstået med det og er omfattet af betingelserne i §§ 113-116 i barnets lov, yde forskellige typer af ungestøtte til unge i alderen fra 18 til 22 år:

For unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet umiddelbart inden det fyldte 18. år, kan kommunen træffe afgørelse om:

  • Opretholdelse af et døgnophold på et anbringelsessted
  • Udpege eller opretholde en fast kontaktperson
  • Etablering af en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted
  • Andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge.

I nogle tilfælde vil kommunen være forpligtet til at tilbyde unge, der har været anbragt uden for hjemmet umiddelbart inden det 18. år, en fast kontaktperson, hvis den unge ikke får tilbud om opretholdt døgnophold.

For unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år har haft en kontaktperson, kan kommunen træffe afgørelse om, at ordningen opretholdes.

Ophør af anbringelse

Kommunen skal i samarbejde med den unge, der er anbragt uden for hjemmet, afgøre, hvilken form for støtte og vejledning, der skal ydes med hensyn til bolig, uddannelse og beskæftigelse samt andre relevante forhold i forbindelse med ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år. Dette skal angives i ungeplanen senest seks måneder før den unge fylder 18 år.

Etablering eller genetablering af ungestøtte

Ungestøtte kan tildeles eller genetableres frem til den unge fylder 23 år, hvis den unge fortryder at have afvist støtte, eller hvis den unges situation ændrer sig, så der senere bliver brug for støtte, eller for at støtten genetableres.

Opholdskommune

Som børne- og ungerådgiver skal man være opmærksom på, at den unge får selvstændig handlekommune, når den unge fylder 18 år.

Det kan – særligt for anbragte unge – betyde, at den unge får en ny handlekommune, der skal træffe afgørelse om eventuel ungestøtte efter reglerne i §§ 114-116 i barnets lov.

Hvis den unge er indforstået med det, er der mulighed for, at den tidligere handlekommune forbliver handlekommune efter aftale med den nye handlekommune.