Tidlig indsats og rådgivning til børn og unge med handicap

Kommunen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn med adfærdsvanskeligheder og handicap samt deres familier.

Rådgivning

Når en familie har fået et barn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller en kronisk og langvarig lidelse, vil der som regel være behov for en indgående rådgivning og vejledning. Der vil bl.a. være behov for viden om den nedsatte funktionsevnes betydning for den daglige livsførelse både for familien og barnet.

Kommunen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller handicap samt deres familier.

Kommunen skal desuden etablere en særlig familievejledningsordning for familier med børn med handicap. Vejledningen skal tilbydes inden for 3 måneder efter, at kommunen har fået kendskab til barnets handicap.

Læs mere om rådgivning til familier med børn med handicap på DUKH's hjemmeside

I forbindelse med rådgivningen af familien skal kommunen anlægge et helhedssyn. Det betyder, at kommunen skal oplyse om alle relevante tilbud, som kan komme i anvendelse.

Læs mere om familierådgivning på borger.dk

Hvis der er tale om specialiserede problemstillinger, kan kommunen inddrage VISO for at få gratis rådgivning og eventuel udredning. Familien kan også selv henvende sig til VISO for at få gratis rådgivning ved særlige problemstillinger.

Læs om VISO’s rådgivning

Herudover kan familierne fx søge specialrådgivning hos relevante handicaporganisationer. 

Læs om de 34 medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer

Hvis du vil læse om rådgivning inden for sjældne diagnoser, så  besøg Sjældne Diagnosers hjemmeside .

Handleplaner

Kommunen skal udarbejde en handleplan i forbindelse med et sagsforløb for et barn under 18 år.

En handleplan skal udarbejdes, inden der kan iværksættes:

  • Støtteordninger efter servicelovens §§ 52, 76 og 76 a.
  • Anbringelser uden for hjemmet efter servicelovens § 58.

Herudover skal kommunen udarbejde en handleplan, hvis den unge:

  • Har behov for behandling for stofmisbrug.
  • Har begået alvorlig kriminalitet.

En handleplan skal angive varigheden og formålet med en indsats, og opstille mål og delmål i forhold til barnets eller den unges: 

  • Udvikling og adfærd
  • Familieforhold
  • Skoleforhold
  • Sundhedsforhold
  • Fritid og venskaber

Andre forhold kan inkluderes, hvis de skønnes relevante. I særlige tilfælde kan handleplanen også omfatte støtteordninger over for barnets eller den unges familie.