Kontaktpersoner for døvblinde

Personer over 18 år, som er døvblinde, kan få hjælp af en særlig kontaktperson.

Generelt om kontaktpersonordningen

Kommunen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til borgere, som er døvblinde. Formålet med kontaktpersonordningen er at give en særlig form for hjælp, som kan medvirke til at bryde den isolation, som denne gruppe ofte oplever.

Ordningen kan bidrage til, at den enkelte kan leve så normalt som muligt på trods af et svært kommunikationshandicap og et massivt ledsagebehov.

Den særlige kontaktpersons opgaver

En kontaktperson skal fungere som bindeled mellem borgeren og omgivelserne, herunder myndighederne. Opgaverne kan bl.a. være at besøge borgeren, kommunikere og orientere om hverdagen, oversætte post og avis mv., ledsage borgeren på indkøb og til aktiviteter og hjælpe med andre praktiske opgaver. Kontaktpersonen skal dog ikke udføre almindelige praktiske opgaver i hjemmet.

Dækning af indirekte udgifter

Der kan ydes hjælp til dækning af indirekte udgifter i forbindelse med kontaktpersonordningen, fx udgifter til kontaktpersonens mad og drikke og opholdsudgifter i de tilfælde, hvor kontaktpersonens tilstedeværelse i forbindelse med aktiviteten er nødvendig.

Kommunen ansætter kontaktpersonen

Kommunen skal udvælge og ansætte kontaktpersonen og administrere ordningen, men det er vigtigt, at den pågældende  selv skal være med til at finde frem til og godkende den enkelte kontaktperson.